top of page
PNG_Explorateur_blanc_8_edited_edited.pn

Onze visie op duurzaam bouwen
 

Wij hanteren een brede, grensoverschrijdende aanpak die erop gericht is de milieu-impact van gebouwen over hun volledige levenscyclus drastisch te verlagen. Lees hieronder over onze principes en de Natura Mater-methodologie.

50% van de impact van een gebouw ligt in de bouwfase reeds vast

De bouw genereert wereldwijd 30% van al het afval en 40% van de CO2-uitstoot. Het is een lineaire sector met een dringende nood aan meer circulariteit.

Hoe kunnen duurzamere praktijken leiden tot minder natuurdestructie, CO2-uitstoot en vervuiling, maar ook tot een hoger welzijn van bewoners en gebruikers?

AI_Fini(1).png

Om de bouw in overeenstemming te brengen met planetaire grenzen, is het cruciaal om de impact van bouwmaterialen te meten en in te perken.

Onze methodologie in drie stappen

in overeenstemming met het rapport van de Verenigde Naties

Avoid Shift Improve

Het duurzaamste product is dat wat je niet gebruikt. Door in te zetten op design for sufficiency en het gebruik van gerecupereerde bouwelementen vermijden we de creatie van afval en de ontginning van nieuwe grondstoffen.

PNG_Explorateur_Avoid_blanc_6.png
PNG_Explorateur_Shift_blanc_6.png

Waar AVOID niet haalbaar is, zetten we in op regeneratieve grondstoffen, zoals biobased en ruwe aarde. Deze zijn circulair, lokaal, gezond en hernieuwbaar en kunnen veelzijdig worden toegepast zonder ingrijpende transformaties.

PNG_Explorateur_Improve_blanc_6.png

En als AVOID en SHIFT buiten kwestie zijn? Dan gebruiken we de conventionele materialen op een slimme manier en met een zo laag mogelijke impact, o.a. via upcycling, optimalisatie en het gebruik van reststromen en groene energie

Le Criteres de Materiaux Durable

Via deze principes selecteren we materialen voor de Materatek,
onze bibliotheek van duurzame bouwmaterialen

Onze Materatek is een inspirerende plek om je te verwelkomen en je alle materialen te laten zien die we hebben ingekocht. Je kunt het ontdekken tijdens onze een ondersteuning of opleiding .

100%

Hergebruik

(Post-consumer)
≤ 250 KM

80%
Biobased of ruwe aarde
≤ koolstofneutraal

70%
Biobased, Geobased of Circulair
≤ 2000km

Wilt u hiermee aan de slag gaan in uw projecten?

Wil je een product voorstellen voor onze Materatek?

bottom of page